Sateliot raised 10 million euros ($11.4 million) in a Series A investment round.

The post Sateliot raises 10 million euros in Series A round appeared first on SpaceNews.

Read More – SpaceNews